ခုခေတ်မှာက Social Media Platform တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် Post တွေတင်ပြီး အလုပ် လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုတွေတင်ပြီးလုပ်ကိုင်ကြရာမှာ Engagement တွေ Reach တွေရရှိလာပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ Result တွေရရှိလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Post တင်လို့ပိုသင့်တော်တဲ့ အချိန်တွေနေ့ရက်တွေဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် 2023 မှာ Social Media အတွက် Post တင်လို့ကောင်းတဲ့ နေ့နဲ့အချိန်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်…

 

Instagram အတွက်ဆိုရင် Tuesday, Wednesday နဲ့ Friday တို့ကတင်လို့ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီး အချိန်တွေကတော့ 9:00 AM, 9:30 AM, 8:00 PM တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

 

Facebook အတွက်ဆိုရင် Monday, Wednesday နဲ့ Friday တို့ကတင်လို့ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီး အချိန်တွေကတော့ 7:00 AM, 93:15 PM, 7:00 PM တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

 

LinkedIn အတွက်ဆိုရင် Tuesday, Wednesday နဲ့ Thursday တို့ကတင်လို့ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီး အချိန်တွေကတော့ 9:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

 

Twitter အတွက်ဆိုရင်Wednesday, Thursday နဲ့ Friday တို့ကတင်လို့ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီး အချိန်တွေကတော့ 8:30 AM, 9:23 AM, 10:00 AM တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

 

Pinterest အတွက်ဆိုရင် Tuesday, Thursday နဲ့ Friday တို့ကတင်လို့ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီး အချိန်တွေကတော့ 12:00 PM, 6:17 PM, 8:02 PM တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

 

TikTok အတွက်ဆိုရင် Monday ,Tuesday နဲ့ Friday တို့ကတင်လို့ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီး အချိန်တွေကတော့ 10:00 AM, 8:00 PM, 11:00 PM တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

 

ဖော်ပြပေးခဲ့တာတွေကတော့ 2023 အတွက် Social Media မှာ Post လို့အကောင်းဆုံး နေ့ရက်တွေနဲ့ အချိန်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

Leave a Reply

social sharing buttons