2022 အတွက် Top 10 Social Media Platforms တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် Platform တွေဖြစ်ပြီး Monthly Active Users တွေကိုပါ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်…

 

1.Facebook

Monthly Active Users(MAU) 2.9 Billion နဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်

 

2.Youtube

MAU 2.2 Billion နဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ ရှိနေပါတယ်

 

3.WhatsApp

MAU 2 Billion ရှိပါတယ်

 

4.Instagram

MAU 2 Billion ရှိပါတယ်

 

5.TikTok

MAU 1 Billion ရှိပါတယ်

 

6.Snapchat

MAU 538 Million ရှိပါတယ်

 

7.Pinterest

MAU 444 Million ရှိပါတယ်

 

8.Reddit

MAU 430 Million ရှိပါတယ်

 

9.LinkedIn

MAU 250 Million ရှိပါတယ်

 

10.Twitter

MAU 217 Million ရှိပါတယ်

 

ဖော်ပြပေးခဲ့တာတွေကတော့ 2022 အတွက် Top 10 Social Media Platforms တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Monthly Active Users တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

 

Leave a Reply

social sharing buttons